top of page

NOUTATI

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

pentru participarea în cadrul proiectului finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apelul de proiecte Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului

 

În conformitate cu:

 • OUG NR. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiului Economic  European 2014-2021 și Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021

 • Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe  nerambursabile aferente Mecanismului financiar  al Spațiului Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar Norvegian 2014-2021

 

Asociația TAM-TAM anunță organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi private,  în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect de promovare a fenomenului de teatru de improvizație ca instrument de dezvoltare socială, cu precădere în medii vulnerabile, cât și ca formă de artă și instrument generator de producții artistice.

În funcție de specificul partenerului și experiența acestuia în proiecte similare, partenerul se va implica în activități care vizează:

 • Măsuri de sprijin pentru desfășurarea atelierelor de improvizație

 • Măsuri de sprijin în organizarea unui festival de teatru de improvizaţie, cu grupele participante la ateliere

 • Informare și promovare

 • Informare și consiliere: conferințe pentru trainerii ce lucrează cu categorii vulnerabile

 1. Profilul partenerului​​ 
  Condiții generale de eligibilitate:

 • Este instituție publică, ONG, companie/ întreprindere mică, mijlocie sau mare

 • Are sediul în România

 • La momentul depunerii intenției de participare în proiect îndeplinește condițiile de eligibilitate impuse de operatorul de program și disponibile în Ghidul Aplicantului, pct. 4.1

 • Nu este subiect al unui conflict de interese

 • Și-a îndeplint obligațiile de plată  a impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și nu are datorii fiscale

 

       Condiții specifice de eligibilitate

 • Este instituție/ companie/ ONG cu experiență în activitățile specifice proiectului, dovedită prin participarea la alte proiecte din aceeași arie tematică

 • Are experiență dovedită în activitățile de educație incluzivă/ servicii educaționale de sprijin de calitate pentru grupuri vulnerabile

 • Dispune de cel puțin 1-2 experți cu experință în domeniile enunțate  la punctul anterior

 • Deține săli necesare desfășurarea cursurilor propuse de aplicant

 • Poate asigura un flux de 20 de curanți pentru cursurile propuse de aplicant

 • Poate asigura desfășurarea de evenimente artistice/ sesiuni de informare etc.

Organizațiile/ companiile interesate de acest parteneriat, vor trimite documentele solicitate la email multivers.tamtam@gmail.com

​Informații suplimentare privind procedura de selecție pot fi obținute la tel nr: 0723.336.528 - Delia Riciu

Anunţul complet aici

bottom of page